Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Bãi đỗ xe tại số 255- Phan Châu Trinh chưa thể triển khai: Đơn vị thuê đất chưa chịu bàn giao mặt bằng

Bãi đỗ xe tại số 255- Phan Châu Trinh chưa thể triển khai: Đơn vị thuê đất chưa chịu bàn giao mặt bằng
24/08/2018 23:00:00 - Bạn đọcCuối tháng 8-2017, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ra Quyết định số 4791 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 bãi đỗ xe tại số 255- Phan Châu Trinh...