Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Vay tiền bằng “địa chỉ ma”

05/09/2019 08:53:23 - Kỳ cục ánTheo nội dung của Bản án tranh chấp Hợp đồng tín dụng số 06, ngày 9-5-2019 giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) và bị đơn là Công ty TNHH Lê Thức (CTLT) có trách nhiệm thanh toán 1 lần cho VP Bank số tiền gần 110 triệu đồng gồm hơn 102 triệu đồng tiền vay và gần 7 triệu đồng tiền lãi vay.