Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 - 2015

31/07/2014 06:31:33 - Chính trị(Cadn.com.vn) - BCH Trung ương Đảng vừa có Quyết định số 1281-QĐNS/TW về việc chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 – 2015.