Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Kiên quyết xử lý đối tượng kích động gây rối, đảm bảo ANTT tại khu vực 2 nhà máy thép Dana - Ý, Dana – Úc

Kiên quyết xử lý đối tượng kích động gây rối, đảm bảo ANTT tại khu vực 2 nhà máy thép Dana - Ý, Dana – Úc
04/10/2018 19:30:00 - Bạn đọcLiên quan đến chủ trương dừng hoạt động của hai nhà máy thép Dana - Ý, Dana - Úc, thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều văn bản báo cáo, kiến nghị Thường trực Thành ủy.

Đà Nẵng yêu cầu DANA – Ý và DANA – ÚC ngừng toàn bộ hoạt động

03/03/2018 08:13:00 - Việt Nam - Các nướcNgày 2-3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ký Công văn số 1446 chỉ đạo xử lý vấn đề liên quan đến hoạt động của hai nhà máy thép DANA – Ý và DANA – ÚC.