Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

NSND Huỳnh Hùng: Một trí thức Quảng trách nhiệm với di sản

NSND Huỳnh Hùng: Một trí thức Quảng trách nhiệm với di sản
05/02/2020 22:56:23 - Tác giả - Tác phẩmTại nhiều diễn đàn, thay mặt những người làm và yêu VH-TT, NSND Huỳnh Hùng (Giám đốc Sở VH-TT Đà Nẵng) thường khảng khái trình bày các kiến nghị, phản biện đến cùng để bảo vệ các di sản văn hóa lịch sử vốn ít ỏi của Đà Nẵng.