Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Mối lo Thổ Nhĩ Kỳ

06/11/2015 09:55:25 - Bình luận(Cadn.com.vn) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đánh bại các đối thủ để đưa đảng Công lý và Phát triển (AKP) của ông lên cầm quyền trong nhiệm kỳ thứ 4 với chính phủ của một đảng duy nhất.