Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Từ ngày 1-3-2014, doanh nghiệp cần lưu ý trong giao dịch bằng tiền mặt

13/01/2014 10:58:38 - Bạn đọc(Cadn.com.vn) - Ngày 31-12-2013, Chính phủ ban hành Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt (TTBTM), thay thế cho Nghị định 161/2006/NĐ-CP.