Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cây cầu nối những bờ vui

Cây cầu nối những bờ vui
30/11/2016 10:11:30 - Đời sống - Gia đình(Cadn.com.vn) - Nằm trong dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do, cầu treo Noh Prông hoàn thành đang mở ra vận hội mới cho đồng bào thôn Noh Prông và thôn Ea Khiêm, xã Hòa Phong (Krông Bông – Đắc Lắc)...

Người nối nhịp bờ vui

Người nối nhịp bờ vui
16/09/2015 10:47:28 - Đời sống - Gia đình(Cadn.com.vn) - Chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra với người dân, nhất là trẻ em khi đi qua cây cầu Bà Gần không có lan can,...