Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo giải quyết tình trạng ô nhiễm sông Phú Lộc

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo giải quyết  tình trạng ô nhiễm sông Phú Lộc
29/07/2014 09:16:16 - Bạn đọc(Cadn.com.vn) - UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở GTVT và các cơ quan đơn vị liên quan tổng hợp nội dung báo cáo của Công ty thoát nước...