Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

7 điểm mới cơ bản trong Luật Giáo dục năm 2019

7 điểm mới cơ bản trong Luật Giáo dục năm 2019
06/07/2019 13:37:29 - Dạy và họcVăn phòng Chủ tịch nước vừa công bố Lệnh của Chủ tịch nước về bảy luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, trong đó có Luật Giáo dục năm 2019.