Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Điện sáng lấp khoảng "lõm"

Điện sáng lấp khoảng "lõm"
09/09/2020 13:58:10 - Việt Nam - Các nướcTính đến 30.7.2020, Quảng Ngãi đạt tỉ lệ 99,61% hộ dân có điện.