Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 đạt kế hoạch

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 đạt kế hoạch
06/12/2016 13:00:48 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Báo cáo tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho biết: Những kết quả đạt được trong năm 2016 là khả quan,...