Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cấp đất để... ngó!

Cấp đất để... ngó!
23/06/2020 12:11:06 - Thật hay đùa- NXD- Cấp đất phải có mục đích sử dụng rõ ràng chớ Ba Đức Thọ?