Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Vị khách “dị ứng” với điều hòa taxi

Vị khách “dị ứng” với điều hòa taxi
18/12/2015 11:25:00 - Vụ án(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 10 đầu tháng 11-2015, TS Phòng CSĐTTP về MT CA tỉnh Quảng Trị nắm được nhiều nguồn tin về một đường dây cung cấp ma túy tổng hợp (MTTH) từ Hướng Hóa về TP Đông Hà.