Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

“Ăn chơi đâu sợ mưa rơi”

“Ăn chơi đâu sợ mưa rơi”
27/08/2019 09:00:00 - Kỳ cục ánBỏ học sớm, lại ham chơi nên Trần Duy Phương  (2001, trú xã Cát Tân, H. Phù Cát, Bình Định) sa vào con đường ăn chơi lêu lổng. Bị đối tượng xấu lôi kéo nên Phương lún sâu vào con đường hư hỏng, vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý hình sự.