Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

“Kịch bản” không hoàn hảo

“Kịch bản” không hoàn hảo
14/08/2019 09:18:36 - Cảnh giácVô công rỗi nghề, Hà Trọng Long (1963) và Đỗ Như Tài (1960, cùng trú xã Xuân Tín, H. Thọ Xuân, Thanh Hóa) bàn bạc cùng nhau đi lừa đảo để lấy tiền tiêu xài.