Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Vốn đầu tư chảy vào “Thung lũng Silicon”

Vốn đầu tư chảy vào “Thung lũng Silicon”
03/02/2020 21:04:43 - Đầu tư - Xây dựngNghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đề ra các mục tiêu phát triển đột phá cho TP Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế.

Khánh thành Danang IT Park: Từng bước hiện thực hóa giấc mơ “thung lũng silicon”

Khánh thành Danang IT Park: Từng bước hiện thực hóa giấc mơ “thung lũng silicon”
29/03/2019 10:06:34 - Đầu tư - Xây dựngNgày 29-3-2019 đánh dấu mốc quan trọng với ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) Đà Nẵng khi giai đoạn 1 của Khu CNTT tập trung- Danang IT Park chính thức được khánh thành.