Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

1 trong 4 con rùa Dương Tử qua đời

1 trong 4 con rùa Dương Tử qua đời
16/04/2019 14:00:00 - Chuyện đó đây1 trong những con rùa Dương Tử, rất hiếm vì chỉ có 4 con trên toàn thế giới, đã qua đời tại vườn thú Tô Châu ở miền nam Trung Quốc. Các chuyên gia đã cố gắng thụ tinh nhân tạo cho con rùa đã hơn 90 tuổi, lần thứ năm ngay trước khi nó qua đời.