Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây mới 1.000 nhà cho người có công: Về đích sớm

Chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây mới 1.000 nhà cho người có công: Về đích sớm
28/07/2015 11:39:00 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Chỉ sau 7 tháng phát động, kế hoạch sửa chữa 1.000 nhà ở cho gia đình người có công...