Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 3 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

“5 không”, “3 có”, “4 an” là dấu ấn riêng của Đà Nẵng

“5 không”, “3 có”, “4 an” là dấu ấn riêng của Đà Nẵng
26/09/2020 08:02:16 - Chính trịĐó là đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và cũng là nhìn nhận chung của phần lớn đại biểu tham dự tại Hội nghị đánh giá thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” gắn với thực hiện Chỉ thị 43 về Văn hóa, văn minh đô thị

Nâng tầm “5 không”, “3 có” và “4 an”

Nâng tầm “5 không”, “3 có” và “4 an”
04/06/2020 07:46:46 - Chính trịCần thay đổi nội hàm, tích hợp một số mục tiêu của các chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an” để phù hợp với tình hình mới, là ý kiến chung của các đại biểu tại Hội thảo chuyên đề về mục tiêu, định hướng chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” do UBND TP Đà Nẵng tổ chức

Hiện thân của chính sách

28/08/2013 22:56:50 - Góc nhìn(Cadn.com.vn) - Nhà chung cư bố trí cho thuê đối với cán bộ, công nhân, viên chức, các đối tượng chính sách, các hộ giải tỏa... là hiện thân của chính sách “có nhà ở” trong việc thực hiện mục tiêu “3 có” của TP Đà Nẵng.