Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Năm 2015 Cảng Đà Nẵng đặt mục tiêu 6,5 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng

11/02/2015 11:47:02 - Doanh nghiệp(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Năm 2014, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 6,2 triệu tấn, tăng gần 9,5% so với kế hoạch của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013.