Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nghề dọn rong tảo

Nghề dọn rong tảo
10/07/2015 11:13:26 - Chuyện đó đây(Cadn.com.vn) - Ông Chen Xinbao và Zhang Yanhui là ngư dân sống ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Kể từ năm 2013, mỗi năm một lần, chính quyền địa phương thuê họ làm sạch rong tảo trên khắp các con sông, khu ven biển.