Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cấp để… cất (!?)

Cấp để… cất (!?)
04/06/2020 18:33:37 - Thật hay đùa- NXD- Thứ gì cần sử dụng mới được xem xét cấp phát, chớ cấp rồi cất kho thì lợi ích chi.