Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nhiều sai phạm về môi trường tại hai nhà máy thép Dana - Ý, Dana - Úc

Nhiều sai phạm về môi trường tại hai nhà máy thép Dana - Ý, Dana - Úc
08/10/2018 15:23:13 - Việt Nam - Các nướcThực hiện chỉ đạo của UBNDTP Đà Nẵng, Thanh tra thành phố vừa hoàn thành công tác thanh  tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thành lập, hoạt động và xử lý về môi trường tại Công ty CP Thép Dana-Ý, Dana-Úc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan…