Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Trả thẻ bảo hiểm y tế khi nghỉ việc

14/03/2016 09:35:57 - Bạn đọc(Cadn.com.vn) - Ông Hoàng Văn Trinh, Giám đốc một công ty TNHH tại Quảng Nam hỏi: Công ty của chúng tôi đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động (NLĐ) và NLĐ được cấp thẻ BHYT đến ngày 30-6-2016.

Điều kiện nâng lương sĩ quan CAND trước khi nghỉ hưu

03/11/2015 09:48:45 - VB chính sáchChính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết về điều kiện đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong CAND.