Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Báo chí viết về trẻ em: Hãy thận trọng!

24/05/2017 08:18:58 - Bạn đọc(Cadn.com.vn) - Tình trạng xâm hại trẻ em là một trong những chủ đề được nhiều nhà báo quan tâm trong thời gian vừa qua. Các vụ việc liên quan đến trẻ em đều trở thành những thông tin nóng trên báo chí và trong các diễn đàn. Nhiều vụ xâm hại trẻ em được báo chí phát hiện,...