Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Laura J. Richardson – Nữ tư lệnh đầu tiên của quân đội Mỹ

Laura J. Richardson – Nữ tư lệnh đầu tiên của quân đội Mỹ
20/10/2018 12:27:21 - Hồ sơ tư liệuLần đầu tiên trong lịch sử, Bộ chỉ huy các lực lượng Lục quân Mỹ (FORSCOM) sẽ do một phụ nữ lãnh đạo.