Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Vun đắp nghĩa tình Quảng Xương - Hòa Vang

Vun đắp nghĩa tình Quảng Xương - Hòa Vang
19/05/2020 15:00:00 - Bạn đọcTháng 5 này đánh dấu tròn 60 năm ngày kết nghĩa giữa 2 huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) - Hòa Vang (tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây, nay thuộc TP Đà Nẵng).