Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Quần đảo Cook dự định đổi tên

Quần đảo Cook dự định đổi tên
08/03/2019 21:20:00 - Chuyện đó đâyQuần đảo Cook ở Nam Thái Bình Dương đang xem xét đổi tên để phản ánh di sản Polynesia của nước này.