Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đóng điện TBA Hành Nhân 10

Đóng điện TBA Hành Nhân 10
09/09/2020 13:12:10 - Việt Nam - Các nướcNgày 05/9/2020, tại xã Hành Nhân, PC Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan đã thực hiện đóng điện nghiệm thu đưa vào sử dụng TBA Hành Nhân 10.