Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Bàn giao Trung tâm DS-KHHGĐ cho TTYT huyện, thị xã, thành phố

28/12/2018 09:00:00 - Sức khỏeNgày 27-12, Sở Y tế Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu y tế - dân số, công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) cho Trung tâm Y tế  huyện, thị xã, thành phố.