Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tám phút mười chín giây

Tám phút mười chín giây
26/09/2020 12:36:00 - Tác giả - Tác phẩmCái tựa tập truyện "Tám phút mười chín giây" của Chế Diễm Trâm thật lạ, và đó cũng là câu chuyện thứ 16 trong tập truyện của Trâm vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2020.