Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Thêm 5 trường hợp mắc bệnh COVID-19, 1 ca thuộc Công ty Trường Sinh

Thêm 5 trường hợp mắc bệnh COVID-19, 1 ca thuộc Công ty Trường Sinh
02/04/2020 20:05:00 - Sức khỏe5 trường hợp mắc bệnh COVID-19 trong đó có 1 ca có liên quan đến của Công ty Trường Sinh, 2 ca có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 đã được công bố, nâng số ca mắc bệnh của VN là 227 người.