Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Về Tân Trào...

Về Tân Trào...
19/08/2020 19:00:00 - Ký sự - Phóng sựTrong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Tân Trào, H. Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được ví là thủ đô kháng chiến, thủ đô gió ngàn Việt Bắc.