Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Viết về bạn bè tôi...

Viết về bạn bè tôi...
20/06/2016 08:52:14 - Văn hóa - Văn nghệ(Cadn.com.vn) - Dạo cuối tháng 5 vừa rồi, khi những vụ lùm xùm liên quan đến báo chí truyền thông (“Thí nghiệm cá chết sau 2 phút”, “Cây chổi quét rau”) xảy ra, tôi định viết bài với nhan đề “Viết trước tháng sáu”.