Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Phối hợp hoạt động đóng quân canh phòng

15/06/2020 08:19:43 - Bạn đọcTT- HUẾ- Bộ chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh TT- Huế và BCHQS TP Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị đánh giá phối hợp hoạt động đóng quân canh phòng 6 tháng đầu năm 2020.