Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cuộc chiến chống thuốc phiện của Mỹ ở Afghanistan (Kỳ cuối: Hành động quân sự)

Cuộc chiến chống thuốc phiện của Mỹ ở Afghanistan (Kỳ cuối: Hành động quân sự)
04/05/2019 11:50:21 - Hồ sơ tư liệuMục tiêu của "Chiến dịch Iron Tempest" là xóa bỏ các phòng thí nghiệm heroin tại Afghanistan, trung tâm buôn lậu thuốc phiện lên đến 200 triệu USD/năm của Taliban, và nó liên quan đến khoảng 200 vụ tấn công tương tự.

Cuộc chiến chống thuốc phiện của Mỹ ở Afghanistan (Kỳ 1: Ngành công nghiệp heroin)

Cuộc chiến chống thuốc phiện của Mỹ ở Afghanistan (Kỳ 1: Ngành công nghiệp heroin)
03/05/2019 09:53:40 - Hồ sơ tư liệuMỹ chi 1,5 triệu USD mỗi ngày kể từ năm 2001 để chiến đấu với cuộc chiến thuốc phiện ở Afghanistan.