Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Quảng Nam phát hiện sai phạm hơn 19,6 tỷ đồng qua thanh tra

17/07/2019 10:26:57 - Bạn đọcQuảng Nam- Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành triển khai thực hiện 58/100 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019 và 28/28 cuộc thanh tra đột xuất do thủ trưởng cơ quan cùng cấp giao.