Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nợ các loại bảo hiểm ở Quảng Nam hơn 272,7 tỷ đồng

12/06/2018 09:00:00 - Bạn đọcQUẢNG NAM- Từ đầu năm đến nay, tổng số thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại Quảng Nam là 1.283,903 tỷ đồng, đạt 35,51% kế hoạch giao, tăng 2,96% so với cùng kỳ năm 2017.