Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Quảng Ngãi hướng xuất khẩu đến mục tiêu 1 tỷ USD

04/09/2018 11:17:24 - Việt Nam - Các nướcQuảng Ngãi đặt ra mục tiêu đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) đạt 1 tỷ USD - thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu và các ngành chức năng của địa phương.