Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Hôm nay , khai mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3

07/11/2016 07:33:28 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Thực hiện chủ trương chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc về tăng cường giao lưu nhân dân, thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc,...

Hôm nay , khai mạc Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3

07/11/2016 07:33:28 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Thực hiện chủ trương chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc về tăng cường giao lưu nhân dân, thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc,...