Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Hoàn Chỉnh làm chuyện không chuẩn

Hoàn Chỉnh làm chuyện không chuẩn
15/05/2019 12:41:31 - Tin tức mọi mặtLợi dụng công nhân các công trình xây dựng nghỉ trưa, Võ Thanh Hoàn Chỉnh (1988, trú TP Huế, TT-Huế) tìm cách lẻn vào trộm tài sản.