Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Sở tài chính TT-Huế đi đầu thực hiện chủ trương khoán xe công

30/03/2017 09:46:47 - Bạn đọc(Cadn.com.vn) - Từ ngày 1-4-2017, Sở Tài chính TT-Huế là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương khoán xe công đối với các chức vụ lãnh đạo; đồng thời niêm phong xe biển số xanh, chờ điều chuyển đi nơi khác hoặc bán đấu giá.