Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 3 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đại thắng mùa Xuân 1975- biểu tượng của sự phối hợp giữa QĐND và CAND Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Đại thắng mùa Xuân 1975- biểu tượng của sự phối hợp giữa QĐND và CAND Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
05/04/2015 17:30:26 - Hoạt động LL Công an (Cadn.com.vn) - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975,...

Hội thảo khoa học về Đại thắng mùa Xuân 1975

04/04/2015 09:02:56 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Ngày 3-4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học Nhà nước "Đại thắng mùa Xuân 1975: Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình".  

Tổ chức hội thảo khoa học về Đại thắng mùa xuân 1975

24/03/2015 07:48:56 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Trong hai ngày 3 và 4-4, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TPHCM sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Nhà nước, với chủ đề “Đại thắng mùa xuân 1975 – Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình”.