Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Quảng Nam cung cấp 834 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

05/03/2020 16:08:27 - Bạn đọcNgày 4-3, Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam họp đánh giá kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn năm 2019, bàn nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Quảng Nam cung cấp 479 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Quảng Nam cung cấp 479 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
07/08/2018 11:43:57 - Bạn đọcQUẢNG NAM- Đến nay, Quảng Nam đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho tất cả sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố, kết nối đến cấp xã, kết nối với trục liên thông văn bản của Chính phủ.