Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Phía sau những huyền thoại

Phía sau những huyền thoại
06/09/2020 19:43:59 - Ký sự - Phóng sựNghỉ hưu đã nhiều năm, nhưng lần nào gặp, những câu chuyện của Anh hùng LLVTND, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng vẫn cứ cuốn hút chúng tôi. Lần này, anh dành cho tôi một câu chuyện nhỏ về lực lượng CA Quảng Nam-Đà Nẵng anh hùng…