Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Chưa thể chấm dứt việc sản xuất rượu thủ công

Chưa thể chấm dứt việc  sản xuất rượu thủ công
13/04/2019 06:40:00 - Chính trịNgày 12-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo Báo cáo dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, hầu hết các ý kiến nhất trí quy định các biện pháp quản lý rượu thủ công nhưng cần bảo đảm tính khả thi, đơn giản hóa thủ tục hành chính;

Phiên họp thứ 27 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV: Đề xuất quản lý rượu thủ công như rượu công nghiệp

Phiên họp thứ 27 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV: Đề xuất quản lý rượu thủ công như rượu công nghiệp
18/09/2018 07:57:59 - Chính trịChiều 17-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.