Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Thấm đẫm tình ruột thịt anh em Việt - Lào

Thấm đẫm tình ruột thịt anh em Việt - Lào
18/11/2019 11:40:00 - Đời sống - Gia đìnhNgược dòng lịch sử, quay về những năm 1945-1950, khi cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 Việt Nam giành thắng lợi và cùng thời điểm này, nhân dân các bộ tộc Lào cũng tiến hành đấu tranh giành chính quyền tại một số thành phố, thị xã (Viêng Chăn, Thà Khẹc, Xa Vẳn Na Khệt...).