Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nhiều điểm tập kết thùng rác chưa hợp lý

Nhiều điểm tập kết thùng rác chưa hợp lý
23/10/2019 11:25:03 - Bạn đọcTheo phản ánh của người dân, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các điểm tập kết thùng rác ở khu dân cư đặt chưa hợp lý gây phản cảm, ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.