Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đội nắng đổi mũ bảo hiểm và tặng nước cho dân

Đội nắng đổi mũ bảo hiểm và tặng nước cho dân
03/02/2020 15:11:44 - Bạn đọcCùng với việc tăng cường lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền, nhắc nhở người dân tham gia giao thông an toàn, từ ngày 20 đến ngày 31-1 hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS)